Your store. Black Mores

Ochrana osobných údajov (GDPR) a registrácia

2.1 Nakup bez poskvtnutia osobných údajov

Nakupovaf bez poskytnutia údajov môžete. Je potrebné nás navštivif na našej prevádzke:
03403 Ružomberok, A. Bernoláka 5231/4A.

2.2 Nákup prostredníctvom internetového obchodu

Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, pochopitel'ne, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Zaregistrovaním sa na stránke www.drogeriatetka.sk alebo odoslaním objednávky nám udel'ujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znenĺ neskoršich predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovol'né. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to pisomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.Vaše údaje si môžete vymazať aj priamo v eshope drogeriateka.sk po Vašom prihlásení.

2.2.1 Nákup bez registrácie

Internetovú objednávku si môžete urobif aj bez registrácie. Samozrejme, ani v tomto prípade sa nevyhneme spracovávaniu informáciĺ, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať najma tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • dodaciu a fakturačnú adresu
  • telefonický kontakt

e-mailovú adresu

Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na pinenie zmluvy predavajúcim.

Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke by sme radi niekol'kokrat do roka odoslali newsletter o naších novinkách. V pripade, že si neželáte takéto informácie od nás dostavaf, dajte nám túto skutočnosť vedief odpoveďou na konkrétny newsletter e-mail

2.2.2 Nákup s reglstráclou

Internetový obchod ponúka zákaznikom možnosf registrácie. V takomto prípade si na stránke www.drogeriatetka.sk vytvoríte vlastný profl s údajmi, ktoré môžete opätovne využivať pri každom ďalšom nákupe. Čo registráciou získate:

  • svoje údaje budete maf dopredu vyplnené, nemusíte ich vypisovaf pri každej objednávke
  • niekolkokrát do roka vám zašleme informácie o novinkách a akciách (zo služby "newsletteť' sa môžete kedykoľvek odhlásif odpovedaním na konkrétny newsletter e-mail)
  • získate prehl'ad o všetkých svojich predchádzajúcich objednávkach

2.3 Poskytovanle osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácii, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), kuriérska spoločnosť Slovenská pošta a iné doručovatefské služby.

ALPIN trade,s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o použivaní našej internetovej stránky www.drogeriatetka.sk (napr. počet uživatel'ov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.